Tất cả   Bán   Thuê

OPS.A-08
Rumo 1tỷ
1   1   38.71m2   TN Opal Skyline
Căn hộ 1PN, view sân golf, Block A Lái Thiêu, TP.Thuận An, BD
OPS.A-06
2   2   65.09m2   TN Opal Skyline
Căn hộ 2PN, view sân golf, Block A Lái Thiêu, TP.Thuận An, BD
OPS.A-15
3   2   85.62m2   TB Opal Skyline
Căn hộ 3PN, Block A Lái Thiêu, TP.Thuận An, BD
OPS.ShopA
  1   67.27m2   ĐB Opal Skyline
Shophouse Block A Lái Thiêu, TP.Thuận An, BD
OPS.B-28
1   1   40.10m2   TB Opal Skyline
Căn hộ 1PN, Block B Lái Thiêu, TP.Thuận An, BD
OPS.B-04.06
2   2   64.48m2   TN Opal Skyline
Căn hộ 2PN, Tầng 04, Block B Lái Thiêu, TP.Thuận An, BD
OPS.B-16
2   2   73.10m2   ĐN Opal Skyline
Căn hộ góc 2PN, Block B Lái Thiêu, TP.Thuận An, BD
OPS.B08
3   2   85.08m2   ĐB Opal Skyline
Căn hộ 3PN, Block B Lái Thiêu, TP.Thuận An, BD
Dự án bất động sản

Xem tất cả >>